Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
destroyed
7618 41ee 390
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viaszydera szydera
destroyed
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison viagreymouse greymouse
destroyed
1958 273f 390
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viagreymouse greymouse
destroyed
Poza tym bez zmian
Dużo śpię i gram w jakieś gry
Tyle to już trwa
Mija tysiąc sto i trzy dni.
— Miasto Chopina- Sorry Boys
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viagreymouse greymouse
destroyed
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
destroyed
5609 27a8 390

eus:

Don’t go

destroyed
destroyed
destroyed
destroyed
destroyed
9403 72cd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadotknij dotknij
destroyed
6859 c646 390
Reposted fromDennkost Dennkost viadotknij dotknij
destroyed
6923 d2cb 390
Reposted frombanitka banitka viadotknij dotknij
destroyed
3390 523c 390
destroyed
6229 149f 390
destroyed
Reposted frompffft pffft viaszydera szydera
destroyed
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viamissyseepy missyseepy
5651 b315 390
Reposted fromtedmosby tedmosby viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl