Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
destroyed
6417 e77d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
destroyed
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viadotknij dotknij
destroyed
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
destroyed
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaseeyousoon seeyousoon
destroyed
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viabeinthe beinthe
0474 72bd 390
Reposted fromdeadgwen deadgwen viabeinthe beinthe
0679 424d 390

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viabeinthe beinthe
destroyed
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
destroyed
8440 3dcf
Reposted fromteijakool teijakool viajethra jethra
3526 a752 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahomczi homczi
destroyed
6211 b1db 390
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
destroyed
6561 7d92 390
Reposted fromnazarena nazarena viadeadly deadly
destroyed
destroyed
destroyed
destroyed
1776 376e 390

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

destroyed
3143 0597 390
Reposted fromaniamy aniamy viamhhm mhhm
destroyed
9260 e8c5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl