Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5751 f9bd 390
destroyed
0708 a046 390
destroyed
destroyed
destroyed
7432 c9b9 390
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaprzeblyski przeblyski
destroyed
2027 154d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
destroyed
3238 2c76 390
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viainsanedreamer insanedreamer
destroyed
2898 c168 390
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
1004 d750 390

historium:

The Sorbonne University under student occupation. Paris, May 1968

Reposted fromcroiea croiea viano-longer-kore no-longer-kore
destroyed
A teraz nie żyje. Siedzę w jej mieszkaniu. Wszystko zniknęło. Zostały tylko książki.
Były naszym tłem. Tkwiły w każdym kadrze. Znałem ich grzbiety, zanim rozpoznałem w czarnych znakach litery. Całe życie z nich wróżyłem. Szukałem puent
— Marcin Wicha "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
destroyed
2970 dcea 390
Reposted fromPoranny Poranny viaoskus oskus
destroyed
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaoskus oskus
destroyed
Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
6313 28d3 390

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viainsanedreamer insanedreamer

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

destroyed
9803 a844 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viainsanedreamer insanedreamer
destroyed
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viainsanedreamer insanedreamer
destroyed
Reposted fromrooo rooo viaoskus oskus
destroyed
2209 a420 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viaoskus oskus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl